De Byrds zijn eigenlijk min of meer bij toeval ontstaan. Het begon allemaal in de herfst van 2002, toen Petra Slagman een zangweek organiseerde in ‘Les Blancards’ in de Ardèche. Een mooi oud huis op een wilde, afgelegen plek, dat ooit als klooster was gebruikt. Op het programma van die week stond dan ook religieuze koormuziek, waaronder de driestemmige mis van William Byrd. Iedereen vond hem prachtig, maar jammer genoeg lukte het toen niet om alle delen van de mis te zingen.

Eenmaal terug in Nederland ontstond het plan om de mis van Byrd alsnog in zijn geheel in te studeren, als éénmalig project. De groep bestond toen uit zeven zangers waarvan er enkele ook aan de koorweek hadden deelgenomen, met Petra als dirigent. Wat in de Ardèche niet gelukt was lukte nu wel. Een aantal malen werd de mis, aangevuld met andere religieuze stukken, uitgevoerd in kerken en in ziekenhuizen.

Het doel was bereikt, maar van Byrd hadden dirigent en zangers nog lang niet genoeg. Zij stelden zich een nieuw doel, de vierstemmige mis, waarvoor een extra sopraan werd aangetrokken. Wat begonnen was als eenmalig project werd een echt koor, met een naam die het ontleende aan de componist waarmee het allemaal begonnen was.

Nu heeft William Byrd ook nog een vijfstemmige mis geschreven, maar vanwege de grotere bezetting hebben de Byrds zich daar nog niet aan gewaagd. Wel staat er altijd een stuk van Byrd op het programma, dat verder wordt aangevuld met andere renassaincestukken, maar ook met moderne religieuze muziek, zelfs uit de 21e eeuw. Deze wel héél recente koormuziek komt van één van de koorleden, Kees van Lent, die speciaal voor de Byrds een mis en een Ave Maria heeft geschreven. William Byrd heeft heel wat teweeg gebracht!